Gwarancja obejmuję okres 12 miesięcy do daty zakupu.